Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 01 2015

lonelycat
lonelycat
5017 7539 500
nie solić gołębi
Reposted frompankamien pankamien vialonelygirl15 lonelygirl15
lonelycat
Twoja osobowość jest fałszywa. Tak naprawdę nie jesteś osobą. To tylko iluzja, że jesteś osobą. Im głębiej w siebie wejdziesz, tym więcej universum znajdziesz. Jesteś całym wszechświatem, tak samo jak każda fala jest całym oceanem.
— Osho
Reposted fromlonelygirl15 lonelygirl15

June 19 2015

lonelycat
To, co wy nazywacie miłością, każdy mężczyzna czuje do każdej ładnej kobiety.
— Lew Tołstoj "Sonata Kreutzerowska"
Reposted fromlonelygirl15 lonelygirl15 viaBloodMoon BloodMoon
8914 e22f 500
2489 daba 500
Reposted frombuddhablink buddhablink viaBloodMoon BloodMoon
lonelycat

June 04 2015

lonelycat
9432 0ac7
Reposted fromhole-love hole-love

May 28 2015

lonelycat
7761 357b
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viababcia babcia

May 27 2015

lonelycat
1754 9e5e
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viababcia babcia
lonelycat
0302 635e
Reposted fromhormeza hormeza viababcia babcia
lonelycat
7769 36dd 500
flying high
Reposted fromtutaj tutaj viababcia babcia
lonelycat
Reposted fromgruetze gruetze viababcia babcia

May 24 2015

7319 defa 500
Reposted fromhelpmeimhungry helpmeimhungry viablindtext blindtext
lonelycat
5760 221b 500
Reposted frommisza misza viababcia babcia
lonelycat
1013 890f 500
Reposted fromSzczurek Szczurek viawonderwall wonderwall

May 20 2015

lonelycat
man tears
lonelycat
9870 1212
Reposted fromhole-love hole-love
lonelycat
0263 601f 500
Reposted fromnicbezprzyczyny nicbezprzyczyny
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl