Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 16 2018

lonelycat
6889 5d29 500
Up to Date nad ranem. Wrzesień 2017.
Reposted from1923 1923 viapengin pengin

January 12 2018

6510 5814 500
Reposted fromkimik kimik viamieszu mieszu

November 26 2017

lonelycat
lonelycat
2469 9eaf 500
lonelycat
6474 411a 500
Reposted fromLukrecja Lukrecja viapengin pengin

November 23 2017

lonelycat
Reposted frommayamar mayamar viababcia babcia

October 28 2017

lonelycat
1712 efa8 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viapengin pengin
6061 f498 500
Reposted fromdivi divi viapengin pengin
lonelycat
7694 65f6 500
Reposted frombabyface babyface viapengin pengin

September 12 2017

lonelycat
Może właśnie o to chodzi w życiu. O te nieoczekiwane zwroty akcji i niewymarzone plany „B”, o te brązowe oczy, które nie spodobają Ci się od razu, o tą przypadkową piosenkę w radiu, o kierunek studiów, o którym wcześniej nawet nie słyszałeś, a teraz nazywasz go swoim. Może to wszystko czyni nasze życie pięknym.
— Znalezione w sieci
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabe-yourself be-yourself

September 03 2017

lonelycat

June 24 2017

lonelycat
5372 a45a

June 16 2017

lonelycat
Ludzie sukcesu mają siłę robienia rzeczy, na które nie mają ochoty. Czyli, że zamiast brać windę, zawsze cisną schodami do góry. Nikomu się nie chce wstawać rano razem z kogutami – serio – ale są wśród nas ludzie, którzy znajdują w sobie siłę, żeby to czynić i mimo podkrążonych oczu podbijać świat. Każde przełamanie wewnętrznego oporu, przekroczenie własnej granicy buduje w nas moc do działania i zwiększa wiarę we własne możliwości.

June 09 2017

lonelycat
Na pewno przynajmniej raz w życiu zdarzyło się wam siedzieć w pokoju pełnym ludzi, dzięki którym znów czuliście się wspaniale, przez samo to, że tam byliście, że na nich patrzyliście i ich słuchaliście - to była jedna z tych magicznych chwil.
— Charles Bukowski, „Zapiski starego świntucha”
lonelycat

May 18 2017

lonelycat
Reposted fromcarfreitag carfreitag viabe-yourself be-yourself
lonelycat
9594 7056
Reposted fromzciach zciach viabe-yourself be-yourself

March 20 2017

lonelycat
4240 18bc
Reposted fromliwiadruzylla liwiadruzylla viaoblivious oblivious
lonelycat
1932 042c
Reposted fromfelicka felicka viaoblivious oblivious
9416 b47b 500
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viaBloodMoon BloodMoon
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl