Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 12 2017

lonelycat
Może właśnie o to chodzi w życiu. O te nieoczekiwane zwroty akcji i niewymarzone plany „B”, o te brązowe oczy, które nie spodobają Ci się od razu, o tą przypadkową piosenkę w radiu, o kierunek studiów, o którym wcześniej nawet nie słyszałeś, a teraz nazywasz go swoim. Może to wszystko czyni nasze życie pięknym.
— Znalezione w sieci
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabe-yourself be-yourself

September 03 2017

lonelycat

June 24 2017

lonelycat
5372 a45a

June 16 2017

lonelycat
Ludzie sukcesu mają siłę robienia rzeczy, na które nie mają ochoty. Czyli, że zamiast brać windę, zawsze cisną schodami do góry. Nikomu się nie chce wstawać rano razem z kogutami – serio – ale są wśród nas ludzie, którzy znajdują w sobie siłę, żeby to czynić i mimo podkrążonych oczu podbijać świat. Każde przełamanie wewnętrznego oporu, przekroczenie własnej granicy buduje w nas moc do działania i zwiększa wiarę we własne możliwości.

June 09 2017

lonelycat
Na pewno przynajmniej raz w życiu zdarzyło się wam siedzieć w pokoju pełnym ludzi, dzięki którym znów czuliście się wspaniale, przez samo to, że tam byliście, że na nich patrzyliście i ich słuchaliście - to była jedna z tych magicznych chwil.
— Charles Bukowski, „Zapiski starego świntucha”
lonelycat

May 18 2017

lonelycat
Reposted fromcarfreitag carfreitag viabe-yourself be-yourself
lonelycat
9594 7056
Reposted fromzciach zciach viabe-yourself be-yourself

March 20 2017

lonelycat
4240 18bc
Reposted fromliwiadruzylla liwiadruzylla viaoblivious oblivious
lonelycat
1932 042c
Reposted fromfelicka felicka viaoblivious oblivious
9416 b47b 500
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viaBloodMoon BloodMoon

March 15 2017

March 14 2017

lonelycat
6926 4e34
Reposted fromdimer dimer viaentrailles entrailles
lonelycat
Po prostu jest lato. Po prostu jest gorąco i wtedy w każdym otwiera się tunel potrzeb, wysyłanie serii żarliwych próśb, aby w twoim życiu stało się coś, co naprawdę zapamiętasz, i aby było rzeczywiste, dotykowe, z całą gamą zmysłów.
— Jakub Żulczyk

March 11 2017

7031 3946
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viaBloodMoon BloodMoon
lonelycat
Reposted fromlordminx lordminx viaBloodMoon BloodMoon
9844 5883
Reposted fromBloodMoon BloodMoon

February 27 2017

lonelycat
0470 f6ab
Reposted fromnyaako nyaako viaanorexianervosa anorexianervosa

February 20 2017

lonelycat
3324 2016 500
Reposted fromtymka tymka viarealityisabitch realityisabitch
lonelycat
Było warto oszaleć dla tych uszytych z pozłacanej waty sekund.
— Jakub Żulczyk - Zrób mi jakąś krzywdę
Reposted frombadblood badblood viajakubzulczyk jakubzulczyk
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl